CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

I. Bảo mật thông tin cá nhân cung cấp cho Web Eurosun

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu thông tin cá nhân chủ yếu trên website Eurosun Việt Nam bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần quý khách hàng  cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin tư vấn hay báo bảo hành sản phẩm.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được Eurosun xử lý cho các mục đích sau:

a, Tư vấn kịp thời cho quý khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Eurosun và giải đáp mọi thắc mắc có liên quan đến chúng tôi.

b, Quản lý đăng ký bảo hành phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm Eurosun và triển khai xử lý bảo hành kịp thời cho quý khách hàng.

c, Quản lý và xử lý các yêu cầu sửa chữa sản phẩm (trường hợp hết thời hạn bảo hành) và thực hiện việc sửa chữa.

d, Tiến hành khảo sát chất lượng và sự hài lòng: Tiến hành khảo sát ý kiến của quý khách hàng liên quan đến chất lượng và sự hài lòng đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ do Eurosun cung cấp.

e, Để triển khai các hoạt động quảng cáo: Dựa trên các thông tin quý khách hàng cung cấp chúng tôi có thể triển khai các hoạt động quảng cáo như giới thiệu sản phẩm mới, chính sách khuyến mại… đến tay người tiêu dùng.

g, Gửi thông tin thương mại tới quý khách hàng : Gửi thông tin thương mại tới bạn về các sản phẩm và dịch vụ của Eurosun, sử dụng phương tiện điện tử và truyền thống, với điều kiện là bạn không bày tỏ sự phản đối của mình về vấn đề này.

h, Để giữ cho quý khách hàng được thông báo về tin tức của Eurosun trên Mạng xã hội: Nếu bạn trở thành người theo dõi của Eurosun trên Mạng xã hội, bạn sẽ xem được các thông tin liên lạc do Eurosun xuất bản.

3. Thời gian lưu trữ và đối tượng được tiếp cận thông tin

a, Thời gian lưu trữ: Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của ban quản trị web Eurosun. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

b, Đối tượng được tiếp cận thông tin:

– Ban quản trị của Eurosun.

– Các cơ quan chức năng có liên quan khi Eurosun nhận được yêu cầu.

II. Bảo mật thông tin Web của Eurosun.

1. Mọi thông tin cung cấp trên Web của Eurosun chỉ phục vụ cho các mục đích sau:

a, Phục vụ cho khách hàng tìm kiếm thông tin về Eurosun, sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi.

b, Phục vụ cho khách hàng tra soát, tìm kiếm các chính sách bán hàng, bảo hành liên quan đến sản phẩm mang thương hiệu Eurosun.

c, Phục vụ khách hàng tìm kiếm các chương trình khuyến mại, quà tặng đi kèm sản phẩm mang thương hiệu Eurosun (nếu có).

d, Công bố các chính sách khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty cổ phần Euro sun Việt Nam.

2. Bảo mật thông tin Web của Eurosun

a, Eurosun nghiêm cấm mọi hoạt động sao chép, nhân bản và sử dụng thông tin của Web Eurosun cho mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của công ty chúng tôi.

b, Eurosun nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin trên Web Eurosun cho các mục đích vi phạm các quy định của pháp luật. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với các hành vi này.